Bio

IMG_8982

Biografie Nederlands

Tasiana Ramdin is zangeres. Geboren uit Surinaams Hindostaanse ouders met wortels in India, woont ze in Zuid-Amerika en Europa en zingt ze Engelstalig, Hindi en Spaanstalig. Deze diversiteit maakt dat ze nergens bij hoort en daarom juist de slogan hanteert dat ze overal bij hoort; een vrouw van de wereld.

Tasiana begon met optreden toen ze 5 jaar oud was, toen ze een gedicht voordroeg voor ongeveer 500 man. Op deze leeftijd besloot ze dat optreden was wat zij voor de rest van haar leven zou doen. Met 7 jaar was ze de leadzangeres van een kinderkoor en met 10 jaar was ze lid van een dansgroep. Met 10 jaar heeft ze eveneens een gedicht voorgedragen aan de toenmalige president van Suriname. Op 12-jarige leeftijd begon ze haar eigen dansgroep, waarmee ze heel succesvol was. Op een bepaald moment werd ze geadviseerd door iemand die ze respecteerde, om niet langer te zingen. Ze luisterde naar dit advies en besloot alleen te dansen. Haar groep ging op een bepaald moment uit elkaar en ze besloot solo te gaan. Ze besloot toen ook danslessen te nemen en midden in de choreografie van haar eerste solo dansstuk, liet haar danslerares haar zitten. Ze besloot haar choreografie zelf af te maken en haar eerste solo optreden werd direct uitgezonden op nationale tv.

Door dit succes besloot ze dat ze geen enkele ‘naysayer’ meer zou toestaan om haar passie voor zang en dans te vermoorden. Ze gaf zich op voor verschillende zangcompetities en won verscheidene prijzen. Dit motiveerde haar om door te gaan. Tasiana Ramdin heeft sindsdien veel gedaan. Ze heeft modellenwerk verricht, gedanst, gezongen en haar eigen nummers geschreven. Ze is eveneens beloond met de publieksprijs voor ‘beste zangeres’ bij de Hindipop Music Awards.

Tasiana Ramdin is eveneens een bekende radio presentatrice en ze schrijft voor twee prestigieuze bladen, ze interviewt andere artiesten en inspirerende mensen en kent de muziekindustrie van binnenuit omdat ze voor vele jaren werkzaam is geweest als muziekrechtenjuriste en manager Legal and Business Affairs voor één van de grootste platenmaatschappijen ter wereld. Ze is een powerlady, is eigenaar van twee bedrijven en ze gebruikt haar invloed voor doelen die haar raken. Een van haar huidige doelen waar ze haar krachten voor geeft, is het verborgen verhaal van haar voorouders vertellen die door slavernij vermomd als contractarbeid zijn gegaan en wiens moedige verhalen nooit zijn vastgelegd.

Alle wegen hebben haar gebracht op dit punt en nu is Tasiana Ramdin ready om haar eigen muziek, haar eigen, unieke stem en haar verhaal te delen met de wereld.


Biography English

Tasiana Ramdin is a singer. Her roots are Indian, she lives in South America and Europe and loves to sing in English, Hindi and Spanish. This diversity made her to say that she does not belong anywhere and therefore she belongs everywhere; a woman of the world.

Tasiana started to perform at 5 years old, reciting a poem for around 500 people. She at that age decided that performing was what she was going to do for the rest of her life. At 7 she was the lead-singer in a children’s choir and at 10 she was the member of a dance group. At 10 she also recited a poem to the then President of Surinam. At 12 she started her own dance group, which was very successful. At some point she was advised not to sing anymore and because she trusted the advisor, she only danced. Her group broke up, her dance teacher left her in the middle of a choreography, so she finished her choreography, went solo and her first dance performance made it to national television.

This success made her decide that she wouldn’t let any naysayer kill her passion to dance or to sing ever again. She enrolled in several singing competitions and ended up winning prices. This motivated her to keep going. Tasiana Ramdin has done a lot since. She modelled, danced, sang and wrote her own songs. She was rewarded the audience award for ‘best female singer’ at the Hindipop Music Awards.

Tasiana Ramdin is also a well known radio host and writes for two prestigious magazines, she interviews other artists and inspirational people and knows the music business from the inside out by working in it for several years as a lawyer and a Legal and Business Affairs Manager. She is a powerlady, owns two businesses and uses her influence for causes that move her. One of her causes now is to tell the hidden stories of her ancestors, who have been through slavery disguised as contracted labour.

All roads led to this point and now she is ready to share her own music, her unique voice and her story with the world.