Artikel New Media Platform: Wat is er zo goed aan Goede Vrijdag?

Wat is er zo goed aan goede vrijdag? Iets langer dan 2000 jaar geleden, liep Jezus over deze aarde. Hij was mens, zoals jij en ik. Op een bepaald moment werd Hij gedoopt en daar hoorden alle mensen die eromheen stonden – en dat waren er heel veel – een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn Zoon. Hij verheugt mijn hart.’ Vanaf dat moment begon Jezus wonderen te doen. Vanwege deze wonderen kwamen er veel mensen achter Hem aan. Hij gaf 5000 mensen te eten van 5 broden en 2 vissen, genas vele blinde, lamme, geesteszieke mensen, kon de storm laten liggen, veranderde water in wijn en deed nog vele wonderen. De mensen die Hem volgden, onderwees Hij.

De priesters van de synagogen zagen hun invloed achteruit gaan en ze probeerden Jezus een aantal keer in de val te lokken, maar Jezus had altijd een antwoord klaar. Toen de priesters aan Jezus vroegen of Jezus, conform hun regels, ook erachter stond dat ze een overspelige vrouw zouden stenigen, zei Jezus tegen ze dat degene zonder fout als eerste een steen mocht gooien. Ze dropen allemaal af, zonder de vrouw iets aan te doen. Of toen Jezus een man genas op de dag dat het conform hun regels een rustdag was, Jezus op hun aanklacht reageerde door te zeggen dat de mens de baas is over de regels en niet het naleven van de regels alle menselijkheid uit je moet halen, want gaat genezing van een mens niet boven hem zo te laten, alleen maar omdat het een rustdag is? Het is elke dag toegestaan goed te doen.

Vanwege Zijn wijsheid en Zijn steeds groter wordende following, waren de priesters bang om hun positie kwijt te raken. En terecht, want Zijn volgers begonnen Hem al de koning van de Joden te noemen en ze begonnen Hem ook als een koning te behandelen. Dus gingen de priesters naar de politieke machthebbers en stookten ze op door te zeggen dat de politiek ook zijn macht kwijt zou raken als Jezus aan invloed zou blijven toenemen en zo kwamen ze met een plan om Jezus uit de weg te ruimen.

kruis_LR%20(01)Om Jezus uit te schakelen, kwamen ze met het plan om één van Zijn eigen vrienden tegen Hem te doen keren. Judas ging akkoord en voor 30 zilverstukken zou hij aanwijzen wie Jezus was, zodat ze Hem konden gevangennemen. Hij zou dat doen door Jezus een kus op de wang te geven. Judas deed dat, verraadde Jezus op die manier en Jezus werd gevangengenomen. Hij werd vreselijk mishandeld door zowel de Romeinen als de Joden. Tijdens dit hele proces kleineerden en beledigden ze Jezus, zeggende; ‘Waar zijn je wonderen nu? Als je de Zoon van God ben, red jezelf.’ Jezus had 12 vrienden, waaronder ook Judas en allemaal vluchtten ze toen ze zagen wat er met Jezus gebeurde. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd. Van 12 uur tot 15 uur werd het ineens donker en om ongeveer 15 uur riep Jezus: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ en kort daarna stierf Hij. Op dat moment dat Hij stierf, scheurde het zware gordijn vóór de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden, zodat je wist dat het geen mensenwerk was. De aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele heiligen werden weer levend en iedereen kon ze zien. Er was paniek overal, degenen die Hem tot aan Zijn dood hadden bespot werden vreselijk bang en zeiden: ‘Deze man was werkelijk de Zoon van God!’ Toen de rust wat was wedergekeerd, vroeg een rijke man en volgeling van Jezus om het lichaam van Jezus en zette deze in een nieuw graf, welke hij liet afsluiten met een grote steen.

Hoewel de priesters nu hun zin hadden gekregen, waren ze toch bang. Ze gingen naar de politieke leiders en zeiden: ‘Die bedrieger heeft eens gezegd dat Hij op de derde dag na zijn dood weer levend zal worden. Daarom willen wij graag dat u het graf drie dagen laat bewaken.’ De politieke leider deed zoals ze gevraagd hadden. Ze lieten het graf verzegelen en bewaken. Wat is dan het goede aan goede vrijdag? So far, is het een hartverscheurend verhaal.

En hoezo heeft God een Zoon? Waarom stuurt God zijn Zoon? Waarom heeft Hij Zijn Zoon vervolgens zo doen lijden?  Waarom is Jezus doodgegaan? Wat is het goede aan goede vrijdag? Adam had aan het begin van de wereld een fout gemaakt. God is in de hemel, maar werkt op aarde door mensen. Daardoor moest God mens worden om die fout en alle andere fouten die er sindsdien door de mensheid gemaakt werden, weer ongedaan te maken. Voorheen moest er een dier geofferd worden om de fouten weg te nemen; de fouten werden op het dier gelegd, nu was Jezus zelf het offer geworden; onze fouten werden op Hem gelegd. Hij die zonder fouten was, nam onze fouten over. Onze fouten op Hem waren zo groot dat God het niet kon aanzien. Daarom zei Jezus ook: ‘Waarom hebt U mij verlaten?’ toen Hij aan het kruis hing. En toch was dit in het plan, want doordat Jezus dit pad heeft gelopen, hoewel Hij dat echt niet wilde, hebben wij vandaag de kans om vergeving van onze fouten te krijgen, want God himself heeft onze fouten op Zichzelf genomen. Dat is wat goed is aan goede vrijdag; wij hebben weer toegang tot God. Daarom bidden we ook altijd in de naam van Jezus.

Ik begrijp het als dit nog steeds ergens onbegrijpelijk klinkt, want waarom moest Hij dan zo lijden? Wat is er goed aan Zijn lijden en pijn, aan Zijn angst en verdriet? Ken je die momenten in je leven dat je je eenzaam voelt? Verlaten? Niemand die je begrijpt? Iedereen die je in de steek laat, zelfs degenen waarvan je dacht dat ze echt van je hielden? Dat niemand er is wanneer je midden in een crisis zit? Dat de last op je schouders zo zwaar is dat je je soms afvraagt wat je hier doet? Dat je angstig bent? En bedroefd? Jezus weet hoe dat voelt, want Hij heeft het doorleefd. Wij hebben geen God die niet weet wat het is om je zo te voelen. En soms vragen we ons af waarom, maar op het waarom hebben we niet altijd een antwoord, maar wat we wel weten is dat waarheen het ons leidt ons er altijd sterker en beter zal doen uitkomen en het mooie is dat we het niet alleen hoeven te doen, want we hebben een God die begrijpt was het is om mens te zijn en een God die zo onvoorwaardelijk van ons hield dat Hij zijn leven heeft gegeven voor onze fouten, zodat wij zonder fouten naar Hem toe kunnen gaan. En zijn naam is Jezus. Dat is het goede aan goede vrijdag.

E E N   G O E D E   G O E D E    V R I J D A G.

Tasiana Ramdin


Dit artikel is gepubliceerd op het New Media Platform in maart 2016.